Nyheter

 

Arvika kommun erbjuder ett borgensåtagande till fiberföreningarna i kommunen till ett lån på max 25% av anläggningskostnaden för nätet. Lånet löper på 6 år och ingen förlängning utan tanken är att då sälja nätet till Arvika kommun som i villkoren har hembud. Priset  vid försäljningen är marknadsvärdet eller minst de lånekostnader som finns kvar.

 

Ett fantastiskt erbjudande som blir svårt att konkurrera ut. För Räxed Fiber lika som Årbotten Fiber kommer det att innebära att vi kan gå ut och erbjuda fiber till en anslutningskostnad på mellan 12-13.000 kr.

 

Detta kommer i media nu i kommande vecka, en fin julklapp till kommunens fiberföreningar. Dessutom borde det vara incitament för de som än ej startat föreningar att få tummen ur och komma igång. Man får inte tro att någon kommersiell kommer och gör jobbet, och definitivt inte där det är långa avstånd mellan presumtiva abonnenter.


 Gunnarskogsbygdens fiberförening

Meddelande till alla!

Alla fastighetsägare i Stommen som erbjuds fiberanslutning via http://www.anslutarvika.nu/ och som tecknat sig som medlem i Gunnarskogsbygdens fiberföreningen erbjuds att få de betalade 200:- återbetalade.

 

Meddela Jonas Lilja på joonasliilja@gmail.com eller på telefon 070-229 09 63

 

Tre styrelseledamöter, som hör till Stommen har tack vare möjligheten att ansluta sig till fiber via anslutarvika.se, avgått. 

 

Gunnarskogsbygdens fiberförening/ Anna Edman avgående styrelsesuppleant 


Om du är intresserad av fiberanslutning till din fastighet så gå med i Gunnarskogsbygdens fiberförening. Det geografiska området som föreningen jobbar med är från Stommen och upp längs landsvägen förbi Backa, Ryggestan, Berga, Järperud och till Treskog.

 

Medlemsavgift på 100: -, samt en insats på 100: -, totalt 200: – sätter ni in på BG 861-1220. Skriv fastighetsbeteckningen som referens vid betalning, så att vi vet vart ifrån den kommer. Insatsen är en engångsavgift vid registrering av medlemskap och kommande år är det endast medlemsavgiften som skall betalas in. 

 

Observera att medlemskapet betyder INTE att du måste tacka JA till fiber, bara att du kommer att få ett förslag att ta ställning till. Först den dagen vi vet vad kostnaden blir och du ingår ett anslutningsavtal, blir det bindande.

 

Nedan finns länkar till olika bra informationsbroschyrer om bland annat varför vi behöver bredband via ett fibernät

http://www.arvika.se/download/18.42c57f7714c52a65781f67/1428500661058/Landsbygden+ska+leva+och+utvecklas.pdf

http://www.arvika.se/download/18.3278eb23144b2e75ebe54bd/1400830010612/Infobroschyr_kommunn%C3%A4t_2014.pdf

Här finns en länk till Arvika kommuns hemsida om stadsnätet:

http://www.arvikastadsnat.se/

Vi finns även på Facebook under Gunnarskogsbygdens fiberförening.  

Vi som sitter i styrelsen är:

Ordinarie ledamöter
Bengt Johansson
Rickard Eriksson
Per-Martin Bergfjord
Jonas Lilja
Christer Magnusson

Suppleanter
Anna Edman
Marie Louise Sundh

Gunnarskog behöver fiber för att leva och utvecklas!


RÄXED FIBERFÖRENING kommer att ge ett 70-tal hushåll tillgång till bredband genom fiber varav ett 20-tal också är arbetsställen. Till våren kommer arbetet att fortsätta med upphandling av arbete och material. När upphandlingen är genomförd kan vi mer exakt räkna fram ett anslutningspris och vi kommer då att gå ut med anslutningsavtal till medlemmarna. År 2016 planerar också Ellevio att gräva ner elkabeln sträckan Tobol-Gröttvål samt delar av Backsjöbotten. Vi kommer då se till och få samförlagd med tomrör för fiber på dessa sträckor.

Hur är då läget i övriga områden i Gunnarskog.

SALBEFIBER betjänar området; Gravås, Bjälverud, Brättne, Kettersrud, Sälboda, Sätered, Tollersrud och Kollerud. Där rapporterar ordf. Jan Frediksson att området som omfattar ca. 170 fastigheter totalt, fortfarande tar emot de som än ej blivit medlemmar. Han uppmanar de inom området som än ej gått med, att passa på innan tåget går! Mycket inom området är samförlagt med kommunen och Fortum, desutom kommer ytterligare samförläggning att utföras till sommaren. Jan nämner också med eftertryck att de som inte hakar på nu, kommer inte få del av de bidragspengar som ansökts om utan får stå för hela kostnaden själva.

RACKEN FIBERFÖRENING täcker också in en del av Gunnarskog. Av de dryga 200 fastigheter som berörs inom Racken fiberområde finns ett 60-tal i Gunnarskog. Ordf. Anders Johansson rapporterar att stödansökan ligger hos länsstyrelsen för besked i feb., projekteringen utförd och att de står färdiga enligt plan för att komma igång med arbetet till sommaren -16.

ÅRBOTTEN FIBERFÖRENING, som delar Ingersbyn med Racken fiberförening omfattar också Byn, Årbotten och Gårdsås. Ordf. Per-Olov Ålander rapporterar följande; Ansökan om stöd ligger inne hos länsstyrelsen. Upphandling av arbete och materiel sköts gemensamt med många andra föreningar i kommunen, däribland också Racken och Salbes fiberföreningar och där anbuden öppnas 15 jan. enligt planering. Årbotten fiber ligger väl framme och arbetet som kommer att betjäna de ca. 145 medlemmarna kommer troligen påbörjas sommaren -16.

GUNNARSKOGSBYGDENS FIBERFÖRENING som är området norr om Stommen omfattar området från Stommen norrut upp till Bergatorp fram till tuben, norrut till Mangskogsvägen i Treskog och tillbaka över Lövnäs ner mot Årbottens fiberområde. Ordf. Bengt Johansson rapporterar att arbetet har stått och stampat eftersom det har varit svårt att få till möte med kommunen om hur det blir med tätorten Stommen. Grovprojeketringen kommer att skötas i egen regi med hjälp av Jonas Lilja Gräv, men närmast väntar de på hur problemet med Stommen skall lösas.

I övrigt norrut i Allstakan, Kollstan, Tvärud, Bortan, Bogen, Mitandersfors och Fredros finns inga föreningar bildade än, så där finns mycket att ta tag i för de som känner sig manade. Det är bara att ta tag i uppgiften, det är ingen ”annan” som kommer att göra jobbet åt er.

/Bo Eriksson


 

Har ni en fiberförening i Gunnarskog? Skicka info till Tess om ni vill stå med här. Tack!