Vårterminen 2018
 
Plats: Järvenskolans idrottshall