April 2017


4 april - Café Gunnebo - Sälbodabygdens Bygdegårdsförening, 14.00, matsalen Gunnebo


7 april - Årsstämma Bogens FVOF, 19.00, församlingshemmet


7 april - Vårauktion Kyrkliga syföreningen, 18.00, Sockenstugan Gunnarskog


9 april - Tipspromenad, start mellan 11-12, Bergatorp


9 april - Familjegudstjänst med palmvigning, 11.00, Gunnarskogs kyrka


9 april - Årsmöte Sälbodabygdens fiberförening, 15.00, Fridhem


14 april - Långfredagsgudstjänst, 11.00, Gunnarskogs kyrka


14 april - Äggpromenad, start mellan 13-14, Gunnevi


14 april - Korsandakt, 15.00, Bogens kyrka

 


15 april - Påskträff med byte av påskbrev, 11.00, Tväruds skola


15 april - Påsknattsmässa, 21.00, Bogens kyrka


16 april - Påskgudstjänst, 11.00, Gunnarskogs kyrka


17 april - Familjegudstjänst med bön för döpta under året, 11.00, Gunnarskogs kyrka


19 april - Släktforskning, 18.30, Fridhem Sälboda


20 april - Årsmöte Mangen-Treens FVOF, 18.00, Fredros Bygdegård


23 april - Tipspromenad, start mellan 11-12, Bortan


23 april - Paketauktion, 15.00, Järperuds Bygdegård


23 april - Årsmöte Bortan-Axland VSF, 16.00, Bortans Bygdegård


26 april - Onsdagsträffen, 12.30, Sockenstugan Gunnarskog


26 april - Fiskestämma Södra Gunnarskogs FVOF, 18.00, Församlingshemmet


26 april - Årsmöte Bosebyns Bygdegårdsförening, 18.30, Bygdegården


27 april - Årsstämma Bortans Bysamfällighet, 19.00, Bortans Bygdegård


27 april - Årsmöte Bortan-Häljeboda FVOF, 19.00, Skogsborg Allstakan


30 april - Tipspromenad, start mellan 11-12, Treskog


30 april - Valborgsmässofirande, Gunnarskogs Hembygdsgård


30 april - Valborgsmässofirande, Bogens Bygdegård