Mars 2018


6 mars - Café Gunnebo - värd Gunnarskogs Bygdelag, 14.00, matsalen Gunnebo18 mars - Årsmöte Allstakans Byalag, 15.00, Skogsborg


18 mars - Årsmöte Gunnarskogs Hembygdsförening, 18.00, Hembygdsgården


23 mars - Kyrkliga Syföreningens Vårauktion, 18.00, Sockenstugan


25 mars - Årsmöte Gunnarskogs IK, 11.00, Gunnevi


25 mars - Sista gudstjänsten innan lokalen säljs, 11.00, Bortans Missionshus


30 mars - Långfredagsgudstjänst, 11.00, Gunnarskogs kyrka


30 mars - Långfredagsgudstjänst, 15.00, Bogens kyrka


31 mars - Påskträff, 11.00, Tväruds skola (klicka på bilden för större text)


31 mars - Påsknattsmässa, 21.00, Bogens kyrka