April 2018


6 april - Årsstämma Bogens FVOF, 19.00, församlingshemmet


8 april - Årsmöte Gunnarskogs Bygdelag, 14.00, Tvärud (köket)


12 april - Årsstämma Bortans Bysamfällighet, 19.00, Bortans Bygdegård


15 april - Tipspromenad Bergatorp, start mellan 11-12, hos Lena & Patrik


20 april - Vårauktion PRO Gunnarskog, 16.00, Fredros Bygdegård


22 april - Tipspromenad Treskog, start mellan 11-12, hos Yvonne & Håkan


25 april - Onsdagsträffen, 12.30, Sockenstugan


29 april - Tipspromenad Bortan, start mellan 11-12, på Stortorpet


29 april - Paketauktion Järperuds Bygdegårdsförening, 15.00, Järperuds Bygdegård


30 april - Valborgsmässofirande, 18.30, Hembygdsgården


30 april - Valborgsmässofirande, 20.00, Equmeniakyrkan Tvärud