September 2018


9 september - Val till riksdag, landsting och kommun, 8-20, Järvenskolan


23 september - Höstfest Röda Korset, 15.00, Järperuds Bygdegård


25 september - De äldres dag, 9.00 samling med kaffe, 9.30 avgång buss till Karlstad för besök på Lerinmuséet och Domkyrkan, återkomst ca 17.00, Sockenstugan Gunnarskog (föranmälan senast 14 september förmiddag 0570-728270 eller 0570-728223)


29 september - Höstmarknad, 11-15, Gunnarskogs Hembygdsgård


30 september - Jubileumskonsert kören Di Järva, 16.00, Logen Hembygdsgården (vill du försäkra dig om plats - 070-3497661)