Juli 2019


11 juli - Musikcafé, caféet öppnar 18.00, underhållning börjar 19.00, Fredros Bygdegård


20 juli - Slåtterdag på Lafallhöjden, 09.00, Lafallhöjden Gunnarskog


24 juli - Musikcafé, 19.00, Hembygdsgården Gunnarskog