Maj 2020


1 maj - Tipspromenad, 11.00, Fridhem Sälboda


3 maj - Tipspromenad BIK, start mellan 11-12, Kolstavallen Allstakan


3 maj - Järperuds Bygdegårdsauktion, 15.00, Järperuds Bygdegård


5 maj - Café Gunnebo (alla välkomna), 14.30, matsalen Gunnebo


7 maj - Inga fall i Sälboda (förebygg fallskador), 11.00, Fridhem Sälboda


10 maj - Cykeltur, 11.00, Fridhem Sälboda


10 maj - Tipspromenad BIK, start mellan 11-12, Tvärud


13 maj - Släktforskning, 18.30, Fridhem Sälboda


14 maj - Inga fall i Sälboda (förebygg fallskador), 11.00, Fridhem Sälboda


21 maj - Inga fall i Sälboda (förebygg fallskador), 11.00, Fridhem Sälboda


23 maj - Gûnnerskemârten, 10-15, Järvenskolan och Hembygdsgården


28 maj - Inga fall i Sälboda (förebygg fallskador), 11.00, Fridhem Sälboda