Mars 2022


 30 mars kl. 12.30 - Onsdagsträffen, Gunnarskogs Sockenstuga. Carl Håkansson berättar om linbanan
Mangskog-Gunnarskog. Anmälan senast måndag förmiddag 0570-728200.