Oktober 2022


2 oktober kl. 14.00 - Skördegudstjänst, Bogens kyrka. Sång Peter Brorsson och Kristina Myhrman. Auktion av skördegåvor till förmån för Världens barn. Bogens syförening bjuder på kyrkkaffe. Gåvor till skördeauktionen mottages.


13 oktober kl. 19.00 - Årsmöte Gunnarskogs Bygdelag, Tvärud. Alla välkomna!