Oktober 2022


2 oktober kl. 14.00 - Skördegudstjänst, Bogens kyrka. Sång Peter Brorsson och Kristina Myhrman. Auktion av skördegåvor till förmån för Världens barn. Bogens syförening bjuder på kyrkkaffe. Gåvor till skördeauktionen mottages.


13 oktober kl. 19.00 - Årsmöte Gunnarskogs Bygdelag, Tvärud. Alla välkomna!


30 oktober kl. 18.00 - Söndagskväll, Gunnarskogs sockenstuga. Ukraina - långt borta och nära. Information, diskussion, sånger, spel. Maryna Bialesta Vilhelm, information. Anders Edman, dragspel. Liz Olsson, sång. Kristina Myhrman, sång. Peter Brorsson, sång och spel. Förtäring.