Gunnarskogs lokalförening

Majblomman

Alla barns blomma


Majblomman är en barnorganisation som vill förbättra barns och ungdomars villkor i Sverige. Grundidén är att barn hjälper barn genom att sälja majblommor.

Majblommans lokalförening i Gunnarskog är en ideell förening som är ansluten till majblommans riksförbund. Barn i Gunnarskog säljer majblommor så att ekonomiska bidrag kan ges till barn och ungdomar upp till 18 år, som har det besvärligt på grund av sjukdom, handikapp eller av andra orsaker. Man t.ex. ansöka om bidrag till glasögon. Alla bidragsansökningar behandlas under sekretess.

Varje år inbringar försäljningen i Gunnarskog ca 30.000 kr. Pengarna fördelas både lokalt och på riksplanet. Ca hälften av pengarna kommer på ett eller annat sätt barnen i Gunnarskog till del.

Ansökan om bidrag skickas till:

Majblommans lokalförening Gunnarskog c/o Marie Mattsson Bergatorp Forshem, 67035 GUNNARSKOG

Vill du veta mera? Gå in och titta på www.majblomman.se

Där finns det också ansökningsblanketter.