Vandringsled - Norra Gunnarskogsleden

1. Start vid Larstomta, Gå Harvägen till Ekorrvägen och norrut. Följ orange markering.

2. Utsiktstorn på Ryggestahöjden, 3,5 km

3. Mörttjärn, vindskydd 4,7 km

4. Kolarkojor, Korstjärnsmossen, du kan göra en avstickare hit.

5. Korsa Gräsmarksvägen och gå mot Åsen. Ny sträckning,10 km

6. Fresketäppa, restaurerat ödetorp, öppet rastställe, 12,9 km

7. Sjöändan, 13,9 km

8. Solbergsliden, ödegårdar, 18,4 km

9. Lafallshöjden. Torp med slåtterängar. Rik flora, 21,4 km

Återvandring kan ske på alternativ led längs Treen till Bruket och Tavelbacken. Lederna möts strax norr om Fresketäppa.