Föreningar i bygden


Fiskevårdsföreningar


Bortan-Häljeboda FVO

Kontakt
Ordförande Ragnar Borrman, 0571- 24172


Mangen-Treen FVOF

Kontakt
Bo Erland, Gryttom, Brunskog, 0570-503 37
Håkan Olsson, Treskog, Gunnarskog, 0570-772001.


Fiskeförening Savolax fiske Casting club

Rudi von Essen, Tvällen, Gunnarskog, 0570-773050


Södra Gunnarskogs FVOF

Kontakt
Johan Stubert, 070-3424452
För övrigt: Är södra Gunnarskogs FVOF en ideell förening. Alla inkomster går till inköp av fisk eller andra fiskevårdsåtgärder.


Fiskekort finns att köpa hos ICA Thyberg.


Skytteföreningar


Bogens skytteförening inga uppgifter

Bortans Jaktskytteklubb
Kontakt
Banchef Tore Andersson, Mosskog Bortan, 0570-771008


Motorklubb


Team Treske, Treskog Gunnarskog


Byalag


Allstakans byalag

Ordförande Janet Tjärning, 0570-770047


Bortans bygdeförening
Hemsida»


Hembygdsförening/Bygdeföreningar
Här kan man hyra lokal för egen aktivitet, kontakta någon av de som passar bäst, för prisuppgifter och storlek av lokal.


Gunnarskogs Hembygdsförening

Kansli:
Ordförande: Anna-Märta Larsson, 070-612 52 70
Sekr: Bo Eriksson
Kassör: Arne Kruskopf, 0570-34042
Mail: bosse.i.lyckene@telia.com
Webbsida


Järperuds bygdeförening
Ordförande Bo-Göte Andersson,0570-772004
Vaktmästare 0570-772088


Fredros bygdeförening
Kontakt
0570-774038, 774039


 Sälboda bygdegårdsförening
Ordförande Christina Johansson
Bokning av Fridhem: 0570-34150


Årbotten-Bynsbygdeförening
Kontakt  0570-324 94


PRO Gunnarskog
Ordförande Siv Sahlström 070-276 92 20, gunnarskog@pro.se


Idrottsföreningar


Gunnarskogs IK / Bortans IK
Kontak
t via kansliet

Webbsidor Bortans/Gunnarskog IK

Bortans IK huvudförening»

Bortans IK Bordtennis»

Bortans IK Innebandy»

Bortans IK Skidor»

Gunnarskogs IK»


Gunnarskogs Röda kors-krets
röda korset

Ordförande Ulla-Britt Löfstrand 0570-771054
Sekreterare Eva Johansson 0570-771077
Kassör Margot Skoog 0570-32002.
Blomsterfonden Yvonne Olsson tfn 0570-772001.
Officiell hemsida
www.redcross.se


Majblommans lokalförening i Gunnarskog

c/o Marie Mattsson, Bergatorp Forshem, 67035 Gunnarskog
www.majblomman.se


Vi uppskattar er hjälp med att hålla informationen aktuell!