Föreningar i bygden


Fiskevårdsföreningar


Bortan-Häljeboda FVO

Kontakt
Ordförande Ragnar Borrman, 0571- 24172


Mangen-Treen FVOF

Kontakt
Bo Erland, Gryttom, Brunskog, 0570-503 37


Fiskeförening Savolax fiske Casting club

Rudi von Essen, Tvällen, Gunnarskog, 0570-773050


Södra Gunnarskogs FVOF
För övrigt: Är södra Gunnarskogs FVOF en ideell förening. Alla inkomster går till inköp av fisk eller andra fiskevårdsåtgärder.


Fiskekort finns att köpa hos ICA Thyberg.


Skytteföreningar


Bogens skytteförening inga uppgifter

Bortans Jaktskytteklubb
Kontakt
Banchef Tore Andersson, Mosskog Bortan, 0570-771008


Motorklubb


Team Treske, Treskog Gunnarskog


Byalag


Allstakans byalag

Ordförande Janet Tjärning, 0570-770047


Bortans bygdeförening
Hemsida»


Hembygdsförening/Bygdeföreningar
Här kan man hyra lokal för egen aktivitet, kontakta någon av de som passar bäst, för prisuppgifter och storlek av lokal.


Gunnarskogs Hembygdsförening

Kansli:
Ordförande: Ingemar Johansson
Kassör: Arne Kruskopf, 0570-34042
Webbsida


Järperuds bygdeförening
Ordförande Håkan Olsson: 076-8054003


Fredros bygdeförening
Kontakt
0570-774038, 774039


 Sälboda bygdegårdsförening
Ordförande Christina Johansson
Bokning av Fridhem: 0570-34150


Årbotten-Bynsbygdeförening
Kontakt  0570-324 94


PRO Gunnarskog
Ordförande Siv Sahlström 070-276 92 20, gunnarskog@pro.se


Idrottsföreningar


Gunnarskogs IK / Bortans IK
Kontak
t via kansliet

Webbsidor Bortans/Gunnarskog IK

Bortans IK huvudförening»

Bortans IK Bordtennis»

Bortans IK Innebandy»

Bortans IK Skidor»

Gunnarskogs IK»


Blomsterfonden Röda korset
röda korset

Blomsterfonden Yvonne Olsson tfn. 070-6536013.
Officiell hemsida
www.redcross.se


Majblommans lokalförening i Gunnarskog

c/o Marie Mattsson, Bergatorp Forshem, 67035 Gunnarskog
www.majblomman.se


Vi uppskattar er hjälp med att hålla informationen aktuell!