Gunnarskogs skola

Tidigare fanns det 2 skolor i bygden, Tvärud och Järven. Nu finns Järven kvar med klasserna F-klass - 9:e klass.

Järvenskolan i Stommen


järven

Järvenskolan i Stommen.

Kontakt med skolan»

Besök Skolverkets hemsida»


Stommen i Gunnarskog 

Detta är bygdens tätort med idag ca 300 innevånare. Fram till år 1952 var detta en kyrkby med gårdar och ett par affärer. Vid kyrkan låg kyrkskolan, i en fastighet fanns telegrafstationen och i en annan fanns posten. Allt eftersom, byggdes det upp olika serviceställen som bilverkstad med bensintapp, bageri med konditori, cykelverkstad m.m. Kommunen byggde en fastighet med kommunkontor och där fick också Wermlandsbanken ett kontor. Man byggde också en brandstation. Redan tidigare fanns ålderdomshemmet Larstomta. Man bestämde också att bygga en modern skola, kallad Centralskolan. Den byggdes på Larstomtas mark. Dessutom tillkom några lärarbostäder och en rektorsbostad i en samlad bebyggelse. Omkring detta byggdes sedan ett antal villor i planbebyggelse och så var samhället Stommen verklighet. Nu finns Järvenskolan med förskola och fritids, en skola med högstadium. Dessutom finns vårdhemmet Gunnebo. Ett positivt tillskott är dock tillkomsten av ett närvärmeverk som levererar värme till skolan, de äldre och Larstomta.

text: Tore Andersson

f.d rektor Järvenskolan