Juli 2023


 1 juli - 27 augusti - Servering och försäljning, Gunnarskogs Hembygdsgård, öppet varje lördag och söndag kl. 14-19 under denna period.


1-9 juli - Sommarutställning, Gunnarskogs Hembygdsgård. Utställning om björkar. Kaffeservering kl. 14-19.


12 juli - Musikcafé, Gunnarskogs Hembygdsgård. Musikcafé med underhållning och servering.


29 juli - Slåtterdag Lafallhöjden. Välkomna att vara med och starta slåttern med lie på Lafallhöjden!